Myter om hypnos

 Myt:

 Jag skall göra allt som blir sagt i hypnos.

   
Fakta:

Hypnos kan ej tvinga någon att göra något som strider mot dennes moral, religion eller etik.

 

   
   
Myt: Hypnoterapeuten har total kontroll och makt.
   
Fakta:

All hypnos är självhypnos. Ett hypnotiskt tillstånd är ett gemensamt samarbete som kan ge utbyte på en djupare nivå än vanligt. Ingen kan ta kontroll över någons hjärna med hypnos. Hypnoterapeuten kan endast ge klienten förslag. Klienten kan avvisa eller acceptera förslaget, om Klienten accepterar ett förslag så kan denne tillåta sig att börja slappna av och så småningom själv sätta sig i ett alternativt medvetande tillstånd.

 

   
   
Myt: Hypnos är farligt och kan ge negativa biverkningar.
   
Fakta:

Hypnos är ofarligt och ger inga negativa biverkningar.

 

   
   
Myt: I hypnos kan jag inte prata eller röra mig.
   
Fakta:

Du kan prata, röra dig, avbryta eller gå djupare i trance, allt efter eget val.

 

   
   
Myt: I hypnos är hjärnan begränsad, sinnena fungerar inte.
   
Fakta:

I hypnos är hjärnan mera fokuserad, dina sinnen är mera aktiva.

 

   
   
Myt: Jag kan bli fast i hypnos tillståndet.
   
Fakta:

Omöjligt, du kan gå in, i, ur, eller avbryta det när som helst så fort du själv vill så kan du öppna dina ögon och vara tillbaka i ditt vanliga tillstånd.

 

   
   
Myt: Jag måste slappna av för att gå i hypnos tillståndet.
   
Fakta:

Inte nödvändigtvis, du kan gå i hypnos spänd eller avslappnad.

 

   
   
Myt: Hypnos är en behandling som löser problem och förändrar en person och dennes tidigare upplevelser/erfarenheter.
   

 

Fakta:

Hypnos är ingen behandling, utan ett verktyg som kan användas för att frambringa ett trance liknande tillstånd som kan användas men förändrar inte tidigare erfarenheter. Den kan ge en person en annan förståelse för och mera lärdom om tidigare upplevelser/erfarenheter.

 

   
   
Myt: I hypnosen sover jag, är helt borta, medvetslös eller kan inte höra.
   
Fakta: Hypnos är varken sömn eller medvetslöshet utan ett alternativt medvetande tillstånd och alla sinnen fungerar även hörseln.