Vårt avtal

Läs uttalandet och om du accepterar det

Jag godkänner härmed Johan Glans, att guida mig för de ändamål som anges i formuläret (Skäl att komma till mig). Jag förstår att resultaten av mina sessioner i stor utsträckning beror på min egen förmåga att slappna av och viljan att skapa en förändring. Jag har förstått att hypnos / mental coachning / visualisering inte är ett medicinsk eller psykologisk förfarande. Jag är medveten om och litar på att Johan Glans kommer att göra allt rimligt i hans makt för att säkra min framgång under våra sessioner tillsammans. Jag har förstått att hypnos / mental coachning / visualiserings sessioner kan kommas att spelas in med ljud för uppföljningssyfte. Alla sessioner är helt konfidentiella, Johan Glans har tystnadsplikt. Johan Glans erbjuder inte några garantier om framgång för mina sessioner. Johan Glans kan när som helst avbryta sessionen och rekommendera ut mig till någon annan om Johan Glans känner att han inte kan hjälpa mig eller att jag inte följer instruktioner.

Min del i avtalet

Jag Johan Glans lovar att göra allt i min makt för att hjälpa dig med det som du har kommit till mig för. Tekniker jag använder mig av är tekniker som utövas av andra runt om i världen så dessa tekniker är beprövade inom hypnos sammanhang. Enligt lag får man inte behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning. Undersöka eller behandla barn under 8 år. Jag tar inte emot barn under 18 år utan målsmans tillåtelse.